Stel cookie voorkeur in

Visie en missie

Visie

De Beekbrug wil kinderen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige volwassene in de maatschappij. De school is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. Volgens onze visie dienen de kinderen zich zoveel mogelijk volgens de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Ieder kind is, leert en ontwikkelt zich anders, en in een eigen tempo. Wij laten daarbij zo goed mogelijk de diverse facetten van de persoonlijkheids- ontwikkeling tot hun recht komen, zoals de sociale, emotionele, culturele, creatieve, intellectuele en lichamelijke, waaronder ook de zintuiglijke ontwikkeling.

De sfeer in de school is uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Je geborgen en veilig voelen zijn voorwaarden voor een kind om te groeien. Schoolbreed werken wij met de methode PBS, Positive Behaviour Support, waarbij goed gedrag wordt benadrukt. In alle groepen worden dezelfde (gedrags)regels gehanteerd, die aan het begin van het jaar met de groepen worden doorgenomen en geoefend.  

Missie

Wij staan voor goed onderwijs aan kinderen van 4 t/m 13 jaar, waarbij het individuele kind centraal staat. De Beekbrug werkt met 4 pijlers aan de verschillende uitgangspunten die centraal staan in de dagelijkse omgang met de kinderen, ouders en met elkaar:

Persoonlijk en goed onderwijs

 • Met alle respect voor kind en omgeving
 • Elk kind is anders
 • Elk kind helpen om zelfstandig te bestaan
 • Geïnteresseerd in de “buitenwereld”
 • Kind zonder angst voor onbegane paden

Groen en Gezond Onderwijs

 • Groen zowel binnen als buiten
 • Kennis bijbrengen over natuur en leefomgeving
 • Natuurbeleving in ons eigen park
 • Kennis bijbrengen van gezonde voeding
 • We kweken de groente zelf in de eigen moesbakken
 • Aandacht en respect voor al wat leeft en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl
 • We hebben het predicaat “gezonde school” en zijn in het bezit van zes certificaten

Sportief en Cultureel

 • Samenwerken en samen spelen met andere kinderen 
 • Sport alle dagen op velerlei sportgebieden
 • Kennis bijbrengen van bewegen
 • Open monumentendag met een presentatie in de H.H.Engelbewaarderskerk
 • Kinderboekenweek en Voorleesontbijt
 • Kunstgebouwlessen in het kader van KIJKKUNST
 • Museumbezoek, jaarlijks bezoekt iedere groep tenminste één van de Leidse musea
 • Erfgoedspoor
 • Cabarateske voorstelling voor de kinderen door ouders en leerkrachten
 • Deelname aan de bloemenmozaïek wedstrijd
 • Adoptie van het B17 oorlogsmonument, herdenking op 4 mei
 • Naschoolse activiteiten zoals blokfluitles en danslessen
 • Diverse vieringen; kijkavond, kerstmusical, voorjaarsviering, musical en eindviering

Alles in de huidige locatie

 • Rustig
 • Veilig (ook t.a.v. verkeer), wij zijn een "Seef op School" school
 • Groen
 • Sportief, eigen gymzaal
 • Vakleerkracht gym
 • Een prachtig eigen sportveld
 • Samenwerking met een sport BSO
 • Zwemles via de BSO
 • Eigen muzieklokaal
 • Interactie met ouders
 • Inpandige BSO,TSO door Smallsteps
 • Engelse les groep 0 t/m 8
 • Extra taalkeuze mogelijk 

Voor kinderen met een extra motivatie en talent voor talen bieden wij de mogelijkheid om een of meerdere extra talen te mogen kiezen. Wij werken met de methode language nut. Hierbij kunnen leerlingen ook individueel een extra taal kiezen. De methode ondersteund een progressieve leerlijn voor 22 talen waaronder Engels, Frans, Spaans, Duits en Mandarijns.

 

Persoonlijk

Groen

Cultureel

Sportief