Stel cookie voorkeur in

Tso/Bso

Overblijven TSO (Tussenschoolse opvang)

Voor de kinderen is er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven, behalve op woensdag.

Het overblijven is in handen van Smallsteps. Deze organisatie, die ook de buitenschoolse opvang regelt, heeft haar eigen afspraken en contracten. U kunt een contract afsluiten als het gaat om vaste dagen en tijden. Voor de andere momenten is het mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen. Smallsteps houdt in dit geval zelf bij hoeveel strippen er zijn verbruikt en zal tijdig melden wanneer het tijd is om een nieuwe aan te schaffen.

Wij zullen u als school, samen met Smallsteps , goed op de hoogte houden van de op handen zijnde veranderingen. Wij vinden het belangrijk dat de TSO goed en professioneel wordt georganiseerd en waar nodig wordt verbeterd. Elk schooljaar evalueren wij het overblijven. Ook uw mening is hierbij belang. Wij houden u op de hoogte.

Buitenschoolse opvang

Ook naschoolse opvang is mogelijk op onze school. Dit vindt plaats in onze aula onder begeleiding van Smallsteps.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van Smallsteps: www.smallsteps.info