Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging

De Beekbrug heeft een oudervereniging waarvan alle ouders/verzorgers automatisch lid zijn als zij een kind op onze school aanmelden. De oudervereniging bestaat uit de ouderraad (het bestuur) en alle ouders/verzorgers van de Beekbrug. De ouderraad bestaat uit een groep ouders en een leerkracht.

Met elkaar proberen wij onze kinderen een zo plezierig mogelijke tijd op school te geven. De ouderraad ondersteunt het team van leerkrachten bij bijzondere evenementen, zoals de jaarlijkse openingsdisco, het sinterklaasfeest, de kerstmusical, schoolreis en de afscheidsmusical van groep 8. Daarnaast organiseert de ouderraad de jaarlijkse Fancy Fair en doet de inkoop van het nodige eten en drinken tijdens de diverse geplande en spontane evenementen. Dit alles uiteraard in nauw overleg met het team van leerkrachten.
Al deze activiteiten worden gefinancierd door de oudervereniging. Alle leden betalen hiervoor contributie welke wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Voor het schooljaar 2014/2015 is de contributie € 18,- per kind.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.

De leden van de vereniging zijn:

Paul Fredrikze, aftredend voorzitter

Laura Brussen, secretaris

Stef Barendsma, penningmeester

Mariska Herruer

Nicolette Lubbe

Astrid v/d Berg

Sandra v/d Hulst

Sandra v Ruiten

Jenny v Ruiten

Marion v Goozen

Natasja v Noort

Elles Lubbe aftredend lid

Sabina v/d Zwet

Juf Melanie