Stel cookie voorkeur in

CJG

 

Hallo,

ik wil mij graag even voorstellen.

 

Mijn naam is Arja Bitter van Mourik, sinds kort ben ik werkzaam in het Jeugd en Gezinsteam in Lisse.

Oorspronkelijk kom ik uit Gelderland, maar sinds 22 jaar woon ik met veel plezier in Noordwijkerhout. Ik geniet volop van de Bollenstreek, de duinen en de zee.

Ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen, van 25 en 22 jaar oud.

We hebben een hond, een goldenretriever waar ik graag mee wandel.

Ik heb de afgelopen 9 jaar bij s 'Heeren Loo gewerkt. Ik gaf ondersteunende begeleiding in gezinnen.

Daarvoor heb ik gewerkt in een kindertehuis, en op een school in Oman, waar ik ook een aantal jaren samen met mijn man heb gewoond. Weer terug in Nederland ben ik HBO pedagogiek gaan studeren en heb daarna nog een opleiding tot speltherapeut afgerond.

 

Ik ga bij jullie op school Paula vervangen. Stap gerust een keer binnen om kennis te maken en/of te praten over opvoedkundige en/of andere problemen waar u met u kinderen tegen aan loopt.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. We denken met jullie mee en bieden waar nodig ondersteuning.

In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen. Ook andere betrokkenen zoals bijv. grootouders of professionals zijn welkom met hun vragen.

 

De basisschool en het CJG

De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met uw basisschool. Elke  school heeft vaste contactpersonen. De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams maken onderdeel uit van het CJG. Ze zijn een bekend gezicht voor u, de kinderen en voor de school.

De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek of screening. Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen , groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek.

Jeugd- en gezinswerkers van het jeugd- en gezinsteam (JGT) houden op sommige scholen een spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra ondersteuning thuis bieden. Gezinnen krijgen dan hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als uitgangspunt “wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om deel te nemen aan een cursus of kunnen we een ouderavond organiseren over een thema dat leeft. Samen met u en de school bekijken we wat nodig is. Ook is er op school overleg van een ondersteuningsteam, waar de CJG-medewerkers aan deelnemen.

 

CJG-medewerkers op uw basisschool

U kunt contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school via 088 – 254 23 84 of kom op woensdagochtend even langs op het spreekuur.

Voor direct contact met de Jeugdgezondheidszorg bel: 088 – 308 32 36.

Voor direct contact met het Jeugd- en gezinsteam bel; 088 – 254 23 70

 

U bent ook welkom in het CJG

Ook buiten de school kunt u met uw vragen terecht bij het CJG. Tijdens het inloopspreekuur, telefonisch of via de website.

 

CJG Lisse

Grachtweg 38

088 – 254 23 84

www.cjglisse.nl / www.hoezitdat.info