Stel cookie voorkeur in

Onze Raad

De schoolraad

Onze schoolraad bestaat uit de Medezeggenschapsraad aangevuld met enkele ouders.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Twee ouders, dit zijn:

  • Eline v.d. Akker(voorzitter)
  • John Nijenhuis (tevens lid GMR)
  •  

Twee leerkrachten, dit zijn:

  • Margaret de Graaf
  • Iris Heruer
  • Katinka Ouwehand ( vervangt Iris tijdens haar zwangerschap)

Verder zijn de volgende mensen lid van de schoolraad:

  • Kees Havekes (verzorgt de notulen
  •  

Piërre Peters is tijdens de schoolraadvergaderingen aanwezig om de raad van advies te voorzien.

In navolging van afgelopen jaar hebben we een aantal inloop avonden georganiseerd. Kijk voor de juiste data in onze schoolkalender. Deze kalender is te vinden in het menu van het tabblad Nieuws.